HUDEBNÍ VÝUKA A VZDĚLÁVÁNÍ

Výuku zpěvu a hry na hudení nástroj realizuji v soukromé hudebně na Malé Straně.

Dochází ke mě děti již od předškolního věku, studenti vysokých škol i dospělí. Realizuji prožitkové hodiny s individuálním přístupem. Nabízím i lekce pro děti s rodiči - mohou se na nástroj učit společně. Také poskytuji nabídku doprovodu dítěte z lekce až k Vám domů.

Nabízím vzdělávací programy s drumbeny, které jsou akreditovány MŠMT ČR.

Jedná se o didaktickou pomůcku pro využití v rámci jednotlivých vzdělávacích oblastí i průřezových témat RVP (tedy i ŠVP) .

Náplň vzdělávacích programů

Pro koho jsou určeny:

 • klasické i speciální MŠ, ZŠ

 • věkově smíšené skupiny, tábory, soustředění, teambuildingy

 • pedagogové, lektoři volného času, terapeuté

 • rodiče s dětmi, senioři

Obsahem programů je:

 • zážitek, uvolnění, poznání a sebepoznání

 • rytmické, hudební a teamové aktivity

 • pohybové aktivity, koordinace horních končetin, harmonizace mozkových hemisfér

 • práce s hlasem a dechem

Pravidelné bubnování:

 • je považováno za účinnou pomůcku pro prevenci rizikového chování a řečových vad

 • vyvolává pozitivní zážitky a radost z úspěchu

 • upevňuje pocit sounáležitosti, zvyšuje kvalitu sociálních vztahů

 • vytváří nový pohled na roli každého jedince ve skupině

 • bubnování uvolňuje přebytečnou energii kultivovaným způsobem a umožňuje emocionální vybití

Rozvíjí:

 • RYTMUS - dech, tep...každý z nás má svůj přirozený rytmus, který může expresivně vyjádřit prostřednictvím bubnování

 • KONCENTRACI - rozvíjí soustředění a přirozeným způsobem posiluje prodlužování doby pozornosti

 • RELAXACI - je jedním z prostředků muzikoterpaie a arteterapie, odreagování, zbavení napětí

 • KOMUNIKACI - podporuje spolupráci ve skupině, vztah dítě, dospělý a mezi dětmi navzájem

 • KREATIVITU - pohybové a výtvarné využití, smyslové hry, jamování, improvizace, vlastní invence,...

 • SEBEJISTOTU - nejen v hudebním projevu :)

 • HUDEBNÍ - fantazii, paměť,..

 • KOORDINACI - rukou a mozkových hemisfér

 • SPOLUPRÁCI - podílí se na spoluutváření hudebně rytmických celků

Reference na vzdělávací programy Vám mohou poskytnout:

MŠ Ostružno

MŠ Veliš

Portál Muzika ve škole

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

Mateřské centrum , Jičín

ZŠ Slatiňany

K-klub, Jičín

ZŠ Ámos, Psáry

Freetime, Rokytnice nad Jizerou